Istanbul Soundscape Project

ISP

Istanbul Soundscape Project günlük kent yaşamına işitsel bir perspektiften yaklaşırken şehrin akustik ekolojisinin korunmasıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İstanbul’un hızla değişen kent atmosferi karşısında STK ve derneklerle işbirliği yaparak şehrin geleceğinde söz sahibi olmayı amaçlayan proje şehrin akustik ekolojisini korumak için İstanbul’u dinliyor, kaydediyor ve arşivliyor.

ISP: Ses ve Yer

Akustik ekoloji, R. Murray Schafer tarafından şehirlerin ses çehresine dikkat çekmek için ortaya atılan bir kavram. Soundscape ekolojisi, parkların, koruma altındaki alanların çevresel kalitesinin değerlendirilmesinde, kentsel planlama ve tasarımda ve antropolojide ve iklim değişikliklerinin etkilerinin uzun vadede izlenmesinde önemli uygulamaları olan bir alan. Schafer’in çalışma arkadaşı Truax, soundscape ekolojisini “insan ve sonik ortamlar arasındaki sistematik ilişkilerin incelenmesi” olarak tanımlıyor . Oxford sözlüğüne görse ise “belirli bir yerde duyulan ve bir bütün olarak kabul edilen sesler” anlamına geliyor. ISP günlük kent yaşamına işitsel bir perspektiften bakarak ve şehrin akustik ekolojisiyle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Leave a Reply